Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng lần thứ XII của Bộ Công thương

PV

Thực hiện quán triệt NQ Đại hội Đảng lần thứ XII, chiều 5/7, Đảng ủy Bộ Công thương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho tất cả đảng viên thuộc các đơn vị.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp triển khai nhiệm vụ chính trị của Bộ Công thương giai đoạn 2016 - 2020 trong bối cảnh bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, sự phát triển của nền kinh tế nước ta cũng sẽ còn gặp khó khăn, thách thức. Giai đoạn  2016 - 2020 Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5 - 7%/năm, năm 2016 đạt 6,7%. Từ cơ sở này ngành Công thương đề ra tốc độ tăng trưởng của giá trị tăng thêm trong công nghiệp là từ 7,5 - 8% năm và tăng trưởng của giá trị sản xuất công nghiệp là 12,5 - 13%...

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh giai đoạn tới phải đẩy mạnh tái cơ cấu công nghiệp gắn với sự phát triển bền vững. Đặc biệt phải tập trung nâng cao hiệu quả của một số lĩnh vực công nghiệp, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp. Xử lý dứt điểm, triệt để các dự án công nghiệp đầu tư không hiệu quả; Hoàn thiện cơ chế mô hình, thực hiện quyền sở hữu nhà nước, đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp cần gắn chặt với việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

Ngành Công thương  phải thực hiện đồng bộ các giải pháp thị trường, mở rộng thị trường mới; đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu nhập khẩu hướng đến chiến lược xuất nhập khẩu bền vững, phát triển thị trường nội địa, quan tâm vùng sâu vùng xa, vùng miền núi hải đảo. Đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý thị trường, thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, toàn ngành cần đặc biệt chú trọng vào các nhiệm vụ, giải pháp trong “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng” của Đảng ủy Bộ Công Thương, như: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Đổi mới nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet