Trang 2
Lý do sữa chim hồng hạc có màu đỏ như máu

Lý do sữa chim hồng hạc có màu đỏ như máu

Chúng ta thường tự gắn khả năng tiết sữa cho con non bú với động vật có vú. Nhưng động vật có vú không phải lớp duy nhất có thể tiết chất dinh dưỡng cho con non.
Xem thêm trên infonet