HOTLINE : 0916.11.8822
Các tin khác

Xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách đối với DNNN

Tái cơ cấu

Xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách đối với DNNN

Nhằm đưa ra giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp sẽ xây dựng Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả và quản trị DNNN

Tái cơ cấu

Đổi mới, nâng cao hiệu quả và quản trị DNNN

Trong những giải pháp được Chính phủ nêu ra nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả của DNNN và quản trị DNNN, việc tích cực triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, trở thành một trong những giải pháp hàng đầu.

Giải pháp trong thoái vốn nhà nước

Tái cơ cấu

Giải pháp trong thoái vốn nhà nước

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công thoái vốn nhà nước, gắn với việc bảo đảm lợi ích cao nhất cho Nhà nước, những giải pháp được đề xuất trong việc thoái vốn nhà nước là:

Tiêu điểm

Hotline nội dungĐóng
Điện thoại : 0916.11.8822 - toasoan@infonet.vn

Hotline quảng cáoĐóng
Sđt 090 191 5888 - kinhdoanh@infonet.vn