Chuyển tiền giữa các ngân hàng thương mại dễ bị tội phạm lợi dụng rửa tiền

Lê Nhung

Một trong những ưu điểm lớn của hoạt động chuyển tiền giữa các ngân hàng thương mại đó là chỉ trong thời gian ngắn có thể tạo ra hàng trăm giao dịch chuyển tiền khiến bọn tội phạm rất thích rửa tiền thông qua hình thức này.
Ảnh minh họa

Thông qua việc mở tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại để phục vụ việc giao dịch chứng khoán. Hiện nay ở Việt Nam, các ngân hàng thương mại thực hiện mở tài khoản tiền gửi cho các khách hàng kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, nguồn gốc thu nhập để mua cổ phiếu chưa được ngân hàng quan tâm đúng mức.

Nguồn tiền ban đầu đưa vào tài khoản để kinh doanh chứng khoán có thể là tiền bất hợp pháp, nhưng sau một thời gian kinh doanh chứng khoán, tiền được rút ra từ ngân hàng đã được “ngụy trang” là tiền hợp pháp. Đây được xem là hành vi rửa tiền khá đơn giản trong bối cảnh hệ thống kiểm soát rửa tiền qua hệ thống ngân hàng của chúng ta còn khá sơ khai.

Theo báo cáo của Cục Phòng, chống rửa tiền nhận được từ năm 2006 đến năm 2009, trong số 118 báo cáo giao dịch đáng ngờ thì có đến 72 báo cáo giao dịch đáng ngờ được thực hiện thông qua nghiệp vụ chuyển tiền giữa các ngân hàng thương mại, chiếm 56,25% số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ, trong khi đó các phương thức rửa tiền khác như: rửa tiền qua hoạt động giao dịch chứng khoán, đầu tư vào cổ phiếu của các  ngân hàng thương mại, thì ít được bọn tội phạm quan tâm.

Điều này phản ánh một thực tế là trong thời gian qua bọn tội phạm tại Việt Nam ưa thích thực hiện rửa tiền thông qua nghiệp vụ chuyển tiền giữa các ngân hàng thương mại, vì ưu điểm của phương thức rửa tiền này là chỉ trong thời gian ngắn bọn tội phạm có thể tạo ra hàng trăm giao dịch chuyển tiền để tiến hành tẩy rửa.

Chú trọng xây dựng nâng cao nhận thức về PCRT đối với các ngân hàng thương mại

Bên cạnh việc ban hành các quy định yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) xây dựng các quy trình phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng tổ chức các buổi tọa đàm cho các lãnh đạo ngân hàng thương mại để nâng cao nhận thức phòng, chống rửa tiền.  

Tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam hầu hết đã có các chương trình đào tạo nhân viên về phòng, chống rửa tiền, tổ chức cho nhân viên tham gia tập huấn trong và ngoài nước về phòng, chống rửa tiền nhằm hạn chế rủi ro uy tín của ngân hàng.  

Đối với các ngân hàng thương mại trong nước, hầu hết đã ban hành các quy trình, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo yêu cầu tại Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 như: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ACB, Sacombank...

Đến nay, công tác triển khai phòng, chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng thương mại  đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Nhiều ngân hàng đã ban hành các quy định riêng liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và tổ chức các khóa đào tạo cho các cán bộ nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ trong công tác này. 

Hiện nay, một số ngân hàng thương mại Việt Nam đã hoàn thiện Module CIF quản lý hồ sơ khách hàng là những tiền đề để bất kỳ lúc nào truy cập vào hệ thống sẽ có bức tranh toàn diện về khách hàng với những thông tin đầy đủ, chi tiết và thường xuyên được cập nhật.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet