Chuyển Trường Trung cấp kỹ thuật-nghiệp vụ Sông Hồng về Bộ Xây dựng

Minh Thư

Thủ tướng vừa ký Quyết định chuyển Trường Trung cấp kỹ thuật-nghiệp vụ Sông Hồng thuộc Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng và bổ sung vào danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung cấp kỹ thuật-nghiệp vụ Sông Hồng theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, nếu đủ điều kiện thì thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; ngân sách Nhà nước không cấp kinh phí cho Trường.

Đối với nhiệm vụ đào tạo cho Nhà nước thì Bộ Xây dựng thực hiện đặt hàng cho Trường Trung cấp kỹ thuật-nghiệp vụ Sông Hồng trong phạm vi dự toán chi thường xuyên của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet