[Clip] văn minh giao thông của Ford VN: Vượt đèn đỏ có ngày dập mỏ!

Hướng Minh

Hôm nay, Ford Việt Nam giới thiệu 2 phim ngắn thực tế được thực hiện trên đường phố Hà Nội để phản ánh bức tranh giao thông đồng thời truyền tải thông điệp và cảm hứng tham gia giao thông một cách tích cực và văn minh tới cộng đồng.

2 video được giới thiệu nằm trong chiến dịch văn hóa giao thông K0 Còi được Ford Việt Nam phát động từ năm 2012 đến nay.

Cảnh sát Giao thông cũng “K0 Còi”
Vui Chờ Đèn Đỏ Chuyển Xanh
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet