CNTT sẽ đưa Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình

Đảng và Nhà nước đã xác định Ứng dụng và phát triển CNTT là nhiệm vụ ưu tiên của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Cơ quan Nhà nước phải đi tiên phong

Phát biểu tại một diễn đàn CNTT mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ: CNTT đã xâm nhập và lan tỏa sâu rộng đến mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội, tạo giá trị gia tăng mới cho từng ngành cũng như cho toàn bộ nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin. Trong bối cảnh mới, Việt Nam tiếp tục xác định: CNTT là yếu tố then chốt tạo lập phương thức phát triển mới; là động lực quan trọng của sự phát triển, hiện đại hóa đất nước. Trong khi đó, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) cũng nhấn mạnh: Tầm nhìn CNTT là phương thức phát triển mới, là cơ hội và nền tảng thiết yếu cho mỗi quốc gia phát triển, là con đường nhanh nhất vươn đến sự thịnh vượng.

Thực tế cho thấy, bất kì quốc gia nào đưa CNTT vào từng ngõ ngách của cuộc sống thì đều trở nên giàu có và thịnh vượng. Đơn cử, Nhật Bản và Israel, từ những lĩnh vực tưởng chừng như không liên quan là nông nghiệp, nhờ tận dụng CNTT vào sản xuất nông sản và đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng chuối phân phối trên các nền tảng ứng dụng của CNTT, cả 2 nước này đều có một nền nông nghiệp hết sức thành công dù đất đai khô cằn, thiếu thốn nguồn nước cho tới khắc nghiệt về khí hậu. Quay trở lại Việt Nam, việc ứng dụng CNTT vào đất nước vốn đi lên từ nông nghiệp, với phương châm “Nông vi bản” thì đây được coi là chìa khóa để nước ta tiến nhanh cùng thế giới.

CNTT phải là ngành kinh tế mũi nhọn

Thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển công nghiệp CNTT, đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) là 3 trụ cột trong lĩnh vực CNTT, được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về những vấn đề quản lý của ngành TT&TT. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ, CNTT là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, hiện đại hóa đất nước, nâng cao toàn diện năng lực quốc gia và hội nhập quốc tế thành công; là con đường nhanh nhất để Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình, bước vào nền kinh tế tri thức, xã hội thông tin, tiến cùng thời đại và sự phát triển chung của thế giới. Chính vì vai trò quan trọng của CNTT như vậy, nên Đảng và Chính phủ đã nhận thức rất rõ, cần phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực, trong đó các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức cần phải đi tiên phong trong ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với cải cách hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân, xây dựng Chính phủ điện tử thành công.

Việc ứng dụng CNTT vào đất nước vốn đi lên từ nông nghiệp, với phương châm “Nông vi bản” thì đây được coi là chìa khóa để nước ta tiến nhanh cùng thế giới.

Chính vì vậy, Quyết định 352/QĐ-BTTTT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông chỉ rõ, CNTT đã trở thành trục kết nối quan trọng, có ảnh hưởng quyết định để thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược của Việt Nam là: Hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hạ tầng đồng bộ gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tiến bộ xã hội, góp phần tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia. Do vậy, không chỉ bằng quyết tâm chính trị, Đảng và Nhà nước đã xác định Ứng dụng và phát triển CNTT là nhiệm vụ ưu tiên của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Do đó, từ Trung ương đến địa phương cần tập trung mọi nguồn lực, tăng cường hợp tác quốc tế để đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT.

Trong khi đó, tại Quyết định 352/QĐ-BTTTT, Bộ TT&TT chỉ rõ: Muốn thay đổi căn bản và toàn diện đời sống xã hội bằng CNTT, trước hết cơ quan Nhà nước phải đi tiên phong, và việc đầu tiên cần làm chính là ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh dịch vụ công tới doanh nghiệp và người dân. Từ kinh nghiệm của các nước châu Á như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, khi các nước đã triển khai Chính phủ điện tử rất tốt, vì vậy Việt Nam cần có những bước tiến dài hơn nữa trong vấn đề này, để câu chuyện ứng dụng CNTT không chỉ là khẩu hiệu, lời kêu gọi… 

                                                                                                                   Hàm Dương

(Bài viết phục vụ "Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016")

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet