Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào?

Nhân Chi

"Tôi thường thấy nói và để ý nhiều đến Ủy ban Nhân dân mà có ít hiểu biết về cơ cấu của Hội đồng Nhân dân. Tòa soạn cung cấp giúp tôi thông tin này"- Anh Nguyễn Văn Thành (Nam Trực, Nam Định).

Anh Thành thân mến! Xin trả lời anh như sau:

Hội đồng nhân dân có cơ quan thường trực là Thường trực Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Hình ảnh ngày bầu cử

Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet