Có chương riêng về hải đảo trong Dự thảo Luật Chính quyền địa phương

Hồng Chuyên

Chiều ngày 1/6, Quốc hội thảo luận về Dự thảo luật Chính quyền địa phương. Tại dự thảo Luật Chính quyền địa phương đã quy định riêng một chương về chính quyền địa phương ở khu vực đặc thù hải đảo.

Việc quy định như vậy cho thấy các cơ quan soạn thảo đã quan tâm đến vấn đề bảo vệ chủ quyền, ghi nhận các cơ chế đặc thù với các đơn vị hành chính là hải đảo.

Tại dự thảo ghi rõ: “Tùy theo điều kiện địa lý, dân cư, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, các đảo, quần đảo có thể được tổ chức thành các đơn vị hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Luật này”.

Dự thảo cũng ghi rõ:  Tại đơn vị hành chính cấp huyện ở hải đảo tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện chia thành các đơn vị hành chính cấp xã thì tại đơn vị hành chính cấp xã tổ chức chính quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Đặc biệt trong quy định về nhiệm vụ quyền hạn, dự thảo luật Chính quyền địa phương nhấn mạnh “Việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính ở hải đảo trong các văn bản quy phạm pháp luật khác phải bảo đảm tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan nhà nước tại địa phương, bảo đảm linh hoạt, chủ động ứng phó khi có sự kiện, tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên các vùng biển, hải đảo, phát huy lợi thế, tiềm năng của kinh tế biển, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm thu hút dân ra sinh sống và bảo vệ, phát triển hải đảo”.

Hiện dự thảo luật này đang được quốc hội thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu đồng tình với việc quy định chương riêng về chính quyền đại phương tại hải đảo.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet