Cổ đông Sacombank không đồng ý đổi mã, chuyển sàn chứng khoán

Phương Anh Linh

Trong 6 vấn đề được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đưa ra lấy ý kiến cổ đông, nội dung đổi mã chứng khoán và chuyển sàn giao dịch đã không được thông qua.

Ngày 29/11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank; HOSE: STB) vừa hoàn tất lấy ý kiến cổ đông 6 vấn đề. Tuy nhiên, nội dung gây nhiều tranh cãi nhất là đổi mã chứng khoán, chuyển sàn giao dịch lại không được đông đảo cổ đông thông qua.

Cụ thể, trong 886 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 1,4 triệu cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 79,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) cổ đông đã gửi trả lời về Sacombank, có tới 83,3% tỷ lệ không tán thành phương án này.

Cổ đông Sacombank không đồng ý đổi mã chứng khoán, chuyển sàn giao dịch. 

Trong khi đó các vấn đề như: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngân hàng; quy chế quản trị và điều hành ngân hàng; quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát ngân hàng; dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản… đều được cổ đông thông qua.

Đáng chú ý, vấn đề trích thưởng 20% phần vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2017 cho tập thể cán bộ nhân viên của Sacombank được đa số cổ đông nhất trí.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, cổ đông Sacombank thông qua mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 585 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng, lợi nhuận luỹ kế của Sacombank đã đạt 1.026 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch đề ra. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet