Có được quyền đổi họ của con sang họ của mẹ không?

Vợ chồng tôi đã ly dị. Tôi nuôi 2 con nhưng cha của chúng rất vô trách nhiệm nên tôi muốn chuyển họ của con sang họ mẹ. Như vậy, có được không? Nguyễn Ngọc Lệ (Tam Bình)
Ảnh minh họa

Trả lời: Điểm a khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau: Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại.

Tuy nhiên, khi thay đổi họ cho con dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cả cha lẫn mẹ người đó và thể hiện rõ ràng trong tờ khai. Đồng thời, đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Do đó, trong trường hợp này, bạn muốn đổi họ cho con thì phải có sự đồng ý của người cha.

Theo báo Vĩnh Long

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet