Có gì đáng quan tâm ở ĐHCĐ bất thường BIDV?

Ngân Giang

Những thông tin về việc chia cổ tức bằng tiền mặt và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm đã được BIDV công bố trước 1 ngày, do vậy ĐHCĐ bất thường diễn ra ngày 22/10 đã không có nhiều vấn đề quá nóng.

Trước ngày diễn ra ĐHCĐ bất thường, ngày 21/10/2016 HĐQT BIDV đã có thông báo số 2884/TB-BIDV về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015. Theo đó tỷ lệ chi trả 8,5% cổ tức bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu là 04/11/2016 và ngày thực hiện chi trả là 21/11/2016. Thông tin này đã làm nức lòng các cổ đông bởi trước đó có những lo ngại ngân hàng sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trước đó, Bộ Tài chính từng có văn bản đề nghị NHNN chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV và Vietinbank biểu quyết chia cổ tức năm tài chính 2015 bằng tiền mặt. Như vậy, BIDV sẽ phải chi khoảng 2.700 tỷ đồng để nộp cho Bộ Tài chính.

Một trong những vấn đề được cổ đông quan tâm nhất là kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm cũng được BIDV công bố chính thức 1 ngày trước ngày diễn ra ĐHCĐ bất thường. Theo đó, lợi nhuận trước thuế  9 tháng ước đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm. Đến hết quý III/2016, tổng tài sản của BIDV đạt 956 nghìn tỷ, tăng 11,5% so với đầu năm và đang dẫn đầu hệ thống ngân hàng cổ phần. Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đến hết 30/09/2016 đạt trên 912 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,72%. Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư, số dư đạt trên 427 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn.

Trong khi đó, việc tái cơ cấu nợ của Hoàng Anh Gia Lai đã không được bàn đến, do vậy ĐHCĐ bất thường chủ yếu chỉ xoay quanh việc sửa đổi điều lệ của ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, theo như công bố trước đó trên website của BIDV.

Tờ trình của Hội đồng quản trị BIDV đã đề nghị bác bỏ nội dung “Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện pháp luật của BIDV” và “đại diện cho BIDV trong quan hệ tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản”. Kết thúc Đại hội, Chủ tịch HĐQT đã không được chính thức bầu ra, thay vào đó, Tổng Giám đốc Phan Đức Tú đã trở thành người đại diện theo pháp luật của BIDV. Đây cũng chính là nội dung của việc sửa đổi khoản 5, điều 2 trong điều lệ của ngân hàng.

Theo ông Phan Đức Tú,  Luật doanh nghiệp 2014 quy định cho phép Người đại diện pháp luật là hơn 1 người. Nhưng ngân hàng còn phải tuân thủ Luật các TCTD, trong đó quy định Người đại diện pháp luật chỉ là 1 trong 2 vị trí là Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc. Do đó, ngân hàng triệu tập họp ĐHCĐ bất thường để sửa nội dung Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật vào Điều lệ.

Cũng theo ông Tú, hiện tỷ lệ LDR của ngân hàng là 81,7%, BIDV vẫn đáp ứng được yêu cầu của NHNN về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn.

Sau 9 tháng đầu năm, BIDV đã trích lập dự phòng gần 7 nghìn tỷ đồng, trong khi kế hoạch cả năm của ngân hàng là trích từ 6,5-7 nghìn tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận quý 4 của ngân hàng dự kiến sẽ có bước nhảy vọt. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet