Cơ hội du lịch và kết hợp làm việc tại Australia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ.

Theo thỏa thuận, mỗi năm Australia sẽ cấp tối đa 200 thị thực cho công dân Việt Nam lưu trú để du lịch, nhưng được tìm việc làm hợp pháp với mức lương cao tại Australia trong thời gian tối đa 12 tháng.

Để được tham gia vào chương trình này, công dân Việt Nam phải đáp ứng một số điều kiện về sức khỏe, khả năng tài chính, trình độ học vấn, trình độ ngoại ngữ, nhân thân và được Bộ LĐTBXH giới thiệu. Có nguyện vọng làm việc kết hợp kỳ nghỉ ở Australia trong thời hạn một năm. Người tham gia phải ở trong độ tuổi từ 18 đến 30, có hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực, không có con cái ở cùng trong thời gian làm việc kết hợp kỳ nghỉ tại Australia. 

Ngoài ra, người lao động phải có năng lực tài chính để trang trải cho các chi phí của bản thân trong thời gian làm việc kết hợp kỳ nghỉ tại Australia (khoảng 5.000 AUD - tương đương 85 triệu đồng). Dự kiến chương trình sẽ được triển khai từ ngày 1.7.2016.

Nguồn LĐTĐ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet