Có nên công khai danh sách đại biểu Quốc hội vắng mặt?

P. Hoàng

Về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), có ý kiến đề nghị tăng cường kỷ cương, kỷ luật kỳ họp.

Sáng nay 27/10, trước Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban soạn thảo Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết này.

Ảnh minh họa

Theo tờ trình, dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành các phiên họp tại kỳ họp Quốc hội (từ Điều 14 đến Điều 21). Đây là các phiên họp được tổ chức và ghi rõ trong chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, bao gồm: các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các phiên họp Tổ đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, phiên họp do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức thảo luận về nội dung trong chương trình kỳ họp thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội diễn ra trong thời gian họp Quốc hội để tiến hành các nội dung theo nhiệm vụ, quyền hạn luật định được thực hiện theo Quy chế hoạt động của các cơ quan này, không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội .

Riêng đối với phiên họp toàn thể của Quốc hội, có ý kiến cho rằng để góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật kỳ họp, khắc phục tình trạng vắng quá nhiều đại biểu, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng phiên họp cũng như kết quả biểu quyết, dự thảo Nội quy kỳ họp Quốc hội nên bổ sung quy định về việc điểm danh bằng thẻ điện tử, công khai danh sách đại biểu vắng mặt và tỷ lệ tối thiểu đại biểu có mặt (có ít nhất quá nửa hoặc 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội) là điều kiện bắt buộc để tiến hành phiên họp toàn thể.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet