Cơ quan nào được phát ngôn về những vụ việc tham nhũng?

Nguyễn Tuân

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày trước Quốc hội chiều 09/11 đã bổ sung nhiều quy định mới.

Trong số đó, Điều 16 của dự thảo Luật quy định chế độ họp báo, phát ngôn trước những vụ việc tham nhũng:

Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức họp báo định kỳ về tổ chức và hoạt động của cơ quan mình; cung cấp thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và thực hiện quy chế phát ngôn theo quy định của pháp luật.

Đối với vụ việc có liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà dư luận xã hội quan tâm thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đó phải xem xét tổ chức họp báo đột xuất hoặc cử người phát ngôn cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc có liên quan.

Dự thảo cũng quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó theo quy định của pháp luật.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Dự thảo cũng bổ sung Điều 36 về thanh toán qua tài khoản, nhằm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt dễ phát sinh tiêu cực. Theo đó, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thanh toán và nhận thanh toán qua tài khoản mọi khoản chi có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên trừ trưởng hợp ở những địa bàn chưa đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán qua tài khoản theo danh mục do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện việc thanh toán qua tài khoản được mở tại ngân hàng, Kho bạc nhà nước đối với mọi khoản thu, chi có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên.

Mọi khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có giá trị từ 2.000.000 trở lên đều phải thực hiện thông qua tài khoản.

Doanh nghiệp phải thực hiện việc chi trả thông qua tài khoản đối với tiền lương, thưởng và các khoản chi khác cho người giữ chức danh quản lý và người lao động trong doanh nghiệp.

Luật này tiếp tục kế thừa quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng. Theo đó, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

Dự thảo cũng bổ sung đối tượng gồm: Người giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp nhà nước; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;  Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

Theo dự thảo, Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Các hành vi tham nhũng được xác định gồm: 1. Tham ô tài sản; 2. Nhận hối lộ; 3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi; 5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; 7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; 8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; 9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi; 10. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; 11. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi; 12. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet