Cơ sở pháp lý việc chấm dứt khu du lịch tâm linh trên núi Hải Vân?

HẢI CHÂU (thực hiện)

Luật sư Đỗ Pháp nhận định gì về việc Kiểm lâm Đà Nẵng thanh lý (hoặc hủy) hợp đồng giao khoán đất trồng rừng trên núi Hải Vân để chấm dứt chuyện “khu du lịch tâm linh” của đại gia vàng Ngô Văn Quang?

Như Infonet đã đưa tin, ngày 1/7, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã có văn bản 444/KL-TTPC yêu cầu Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu chậm nhất đến ngày 5/7 hoàn tất việc kiểm tra, thanh lý (hoặc hủy) các Hợp đồng số 01/HĐGK (1/4/1997), 01b/HĐGK (21/9/1997) và 74B (1/11/2000) giao khoán đất trồng rừng và phát triển kinh tế vườn tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân đối với hộ gia đình ông Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam về hưu).

Luật sư Đỗ Pháp, Trưởng Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp thuộc Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Nguyên do là bên nhận khoán không thực hiện đúng các nội dung trong hợp đồng, thi công xây dựng công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Các hành vi này đã nhiều lần bị Hạt Kiểm lâm cùng chính quyền sở tại lập biên bản đình chỉ và UBND quận Liên Chiểu ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH Khai thác vàng Phước Minh, Quảng Nam) phải tháo dỡ khu biệt phủ trị giá cả trăm tỉ đồng mà ông đang xin giữ lại làm khu du lịch tâm linh trên phần đất ông Phan Như Thạch được giao khoán, để trả lại đất trồng rừng cho Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng.

Để làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến cách xử lý này, PV Infonet đã có cuộc trao đổi với Luật sư Đỗ Pháp, Trưởng Văn phòng Luật sư Đỗ Pháp (thuộc Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng).

Thưa ông, ông nhận thấy việc Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng yêu cầu Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu thanh lý (hoặc hủy) hợp đồng giao khoán đất trồng rừng với hộ ông Phan Như Thạch có căn cứ pháp lý hay không?

Luật sư Đỗ Pháp: Hộ ông Phan Như Thạch được BQL rừng đặc dụng Nam Hải Vân (nay là Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu) giao khoán đất trồng rừng nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng đã có nhiều sai phạm như xây dựng trái phép trên đất nhận khoán và bị xử phạt vi phạm hành chính. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng Điều 3 của Hợp đồng số 01, 01b và 74B. Do vậy, theo Điều 2 của Hợp đồng số 01, 01b và 74B thì bên giao khoán được quyền yêu cầu bên nhận khoán bồi thường thiệt hại hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Các quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phan Như Thạch cùng với hợp đồng (có công chứng ngày 25/5/2011) của ông Phan Như Thạch ủy quyền cho ông Ngô Văn Quang “thực hiện các công việc theo nội dung được ghi tại hợp đồng giao khoán số 01b” là căn cứ chứng minh rõ việc ông Phan Như Thạch đã vi phạm hợp đồng giao khoán đất rừng. Đây là căn cứ để bên giao khoán chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm bồi hoàn.

Vì sao hợp đồng ủy quyền cho ông Ngô Văn Quang lại là căn cứ chứng minh ông Phan Như Thạch vi phạm hợp đồng giao khoán đất trồng rừng với Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu, thưa ông?

Luật sư Đỗ Pháp: Hợp đồng giao khoán số 01b không có quy định cho hộ ông Phan Như Thạch được giao lại cho bên thứ 3 thực hiện hợp đồng. Do đó, việc ông Phan Như Thạch ủy quyền lại cho ông Ngô Văn Quang thay mặt mình thực hiện các công việc tại Hợp đồng giao khoán số 01b là đã vi phạm hợp đồng này, nên đây cũng là căn cứ để Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu chấm dứt hợp đồng giao khoán với hộ ông Phan Như Thạch.

Hợp đồng ủy quyền vừa nêu cần được xử lý như thế nào, thưa luật sư?

Luật sư Đỗ Pháp: Do vi phạm Hợp đồng giao khoán số 01b bằng việc ký hợp đồng ủy quyền cho ông Ngô Văn Quang nên ông Phan Như Thạch phải có nghĩa vụ cùng với ông Quang đến Phòng Công chứng để hủy hợp đồng ủy quyền này, vì đến nay hợp đồng ủy quyền vẫn chưa hết thời hạn.

Phần đất mà ông Phan Như Thạch đã ủy quyền cho ông Ngô Văn Quang nằm trong phần đất được giao khoán, nên khi ông Phan Như Thạch vi phạm thì bên giao khoán là Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu được quyền xử lý theo quy định tại hợp đồng. Những phát sinh (nếu có) từ hợp đồng ủy quyền này do hai bên là ông Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang tự giải quyết với nhau.

Như vậy, khi thanh lý (hoặc hủy) hợp đồng giao khoán với hộ ông Phan Như Thạch thì Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu không cần phải làm việc với hộ ông Ngô Văn Quang?

Luật sư Đỗ Pháp: Về nguyên tắc, bên giao khoán (Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu) chỉ ký hợp đồng với hộ ông Phan Như Thạc nên chỉ cần làm việc với ông Thạch. Mối quan hệ giữa ông Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang là mối quan hệ liên quan đến hợp đồng ủy quyền giữa hai ông với nhau, nên ông Quang không liên quan đến việc thanh lý hợp đồng giao khoán giữa bên giao khoán với hộ ông Phan Như Thạch.

Ông Phan Như Thạch đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất được giao khoán trồng rừng, và theo quy định của luật thì ông Ngô Văn Quang cũng phải tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên phần đất do ông Phan Như Thạch ủy quyền. Ý kiến cho rằng có thể giữ lại các công trình của ông Quang để làm khu du lịch tâm linh là không đúng quy định pháp luật. Bản thân ông Quang nếu nhận thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm do hợp đồng giao khoán bị thanh lý và thu hồi lại đất trồng rừng thì có quyền tranh chấp với ông Thạch liên quan đến hợp đồng ủy quyền.

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh hoặc có những quan hệ pháp lý khác từ hợp đồng giao khoán đất rừng nêu trên thì ông Ngô Văn Quang đươc xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Thưa ông, theo phản ảnh của dư luận thì tại khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân còn có hàng chục trường hợp khác được giao khoán đất trồng rừng như cũng có vi phạm như hộ ông Phan Như Thạch. Liệu việc chỉ xử lý hộ ông Phan Như Thạch có đảm bảo công bằng?

Luật sư Đỗ Pháp: Tại văn bản số 444/KL-TTPC, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng còn yêu cầu Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các hồ sơ và hiện trường giao khoán đất trên địa bàn. Quá trình kiểm tra nếu phát hiện có trường hợp nào vi phạm hợp đồng thì tiến hành thanh lý theo quy định của nhà nước. Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cần thực hiện nghiêm túc yêu cầu này để đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Xin cám ơn ông!

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet