Có thể gửi đơn kiện qua thư điện tử đến tòa án

P. Hoàng - p

Theo dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), người khởi kiện có thể gửi đơn kiện trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của tòa án.

Điều 121 của dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) được trình bày tại phiên họp 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Gửi đơn khởi kiện đến Toà án (sửa đổi, bổ sung Điều 106 Luật Tố tụng hành chính 2010)” cho biết, người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ  kèm theo đến Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây: Nộp trực tiếp tại Toà án; Gửi qua bưu điện và gửi trực tuyến trong trường hợp Toà án áp dụng hình thức nhận đơn trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Có thể gửi đơn thư qua thư điện tử đến tòa án

Báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật nêu trên của Ủy ban Thường vụ cho biết, có ý kiến đề nghị không quy định việc nhận đơn trực tuyến, vì quy định này không phù hợp với thực tiễn và không đáp ứng điều kiện người khởi kiện phải ký tên (đóng dấu nếu có) vào đơn khởi kiện.

UB TVQH cho rằng việc gửi, nhận đơn khởi kiện qua thư điện tử, trực tuyến sẽ đơn giản hóa được các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết vụ án, phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị:  “Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp” và “người dân chỉ nộp đơn đến Tòa án, Tòa án có trách nhiệm nhận và thụ lý đơn”. Tuy nhiên, cũng như các thủ tục hành chính khác được thực hiện qua thư điện tử, trực tuyến thì việc gửi, nhận đơn khởi kiện qua thư điện tử, trực tuyến phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet