Bạn hãy thử tài bằng bài toán dưới đây nhé!

Cho các số sau: 91; 55; 37; 82; 46; 26; 64; 19; 82.

Hãy tìm số "lạc loài", không cùng nhóm với những số còn lại.

PV