Công an tỉnh Hậu Giang phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 cho đảng viên

Phương Nam

Ngày 28/8/2017, Đảng ủy Công an tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được phổ biến, quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, đó là: Nghị quyết hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh Hậu Giang còn tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đảng viên với 8 chuyên đề gồm các nội dung như: Những nhận thức mới về cục diện và trật tự thế giới mới hiện nay, về lý luận Chủ nghĩa xã hội, các vấn đề xây dựng Đảng, thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị, đường lối phát triển kinh tế, chiến lược an ninh, quốc phòng, đối ngoại; về ý nghĩa và giá trị to lớn của đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh được phổ biến các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Hậu Giang còn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại hội nghị. (Ảnh: Mai Văn Phúc)

Đại tá Nguyễn Văn Giá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cho rằng việc học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết là trách nhiệm cũng như quyền lợi của đảng viên.

Ngoài ra, hội nghị được tổ chức với mục đích bổ sung kiến thức về mặt lý luận và bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, lề lối, tác phong làm việc của đảng viên.

Do đó, mỗi đảng viên phải tích cực, chủ động học tập nghị quyết của Đảng để góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và phục vụ yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là lực lượng Công an Nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet