Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12

Sỹ Đồng

Trong thời gian qua, cấp ủy các cấp trong lực lượng Công an Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Các cấp ủy trong lực lượng Công an Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song với đó, Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua: “Vì An ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Công an tỉnh Khánh Hòa vì nhân dân phục vụ

Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa đến các cấp cơ sở, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an Khánh Hòa đã hoàn thành việc viết thu hoạch, đăng ký, cam kết, liên hệ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; đăng ký rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm Điều lệnh, kỷ cương, kỷ luật, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, không có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bênh cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm nghiêm túc để từng Ủy viên Ban Thường vụ “tự soi” vào từng biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong nghị quyết.

Đến nay, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh cũng đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị kiểm điểm “tự soi”, “tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong nghị quyết.

Về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để đảm triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân ở địa phương, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo.

Trước mắt, toàn lực lượng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực như: công tác đảm bảo an ninh chính trị; phòng, chống tội phạm; quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các mô hình cải cách hành chính trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn như: công an các huyện, thị xã, thành phố và Phòng PC64 với mô hình “Cấp phát chứng minh nhân dân lưu động” tại nhà cho người già yếu, đối tượng chính sách và tại các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, trường học.

Đơn cử như Công an TP. Nha Trang và Công an huyện Diên Khánh có mô hình “Hộ khẩu đến với người già yếu, gia đình neo đơn”. Một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh có mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; Công an thị xã Ninh Hòa có mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”…

Theo Đại tá Nguyễn Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh: Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động và các phong trào thi đua khác.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, giáo dục, không để xảy ra vi phạm, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet