Công an tỉnh Long An học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Phương Nam

Đảng uỷ Công an tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) cho các đảng uỷ viên, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ công an tỉnh…

Những nội dung quán triệt về quan điểm mới trong các Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) gồm Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước…

Sau hội nghị này, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh Long An sẽ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Nhiều nội dung về quan điểm mới trong các Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) được Đảng uỷ Công an tỉnh Long An phổ biến. (Ảnh: Thuý Phượng)

Cùng với đó, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Đồng thời, phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; tránh mô phỏng, sao chép của cấp trên một cách rập khuôn, máy móc.

Người đứng đầu cấp ủy các đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet