Công bằng, bình đẳng, khách quan trong bầu cử kể cả việc tuyên truyền

Hồng Chuyên

Đó là một nội dung phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tại buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại tỉnh Hà Giang vào ngày 7/5.

Chiều 7/5, đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử Quốc gia do Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Hà Giang.

Đoàn đã trực tiếp đến làm việc với Ủy ban bầu cử phường Trần Phú (TP. Hà Giang) và Ủy ban bầu cử TP. Hà Giang và một số điểm bầu cử của phường Trần Phú.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang Nguyên Văn Sơn và Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Giang, phường Trần Phú đã báo cáo với đoàn công tác về những việc làm được, những khó khăn của công tác bầu cử tại đây.

Trình bày báo cáo về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban bầu cử TP. Hà Giang, Chủ tịch UBND TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) Nguyễn Thị Phương Lan cho biết, sau 3 vòng hội nghị hiệp thương đã lựa chọn được 378 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP và xã, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, ứng cử viên đại biểu HĐND TP là 48 người và ứng cử viên đại biểu HĐND xã, phường là 330 người.

Theo cơ cấu, thành phần, số lượng thì số đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ này được bầu là 30 đại biểu, số đại biểu HĐND xã, phường được bầu là 203 đại biểu. Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP và xã, phường là 49 đơn vị.

Bà Lan cho hay, đến ngày 12/4 Ủy ban bầu cử TP đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri. Cùng đó, ngày 2/5 cũng đã tiến hành niêm yết xong danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp tại 54 khu vực bỏ phiếu.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử TP đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại cuộc bầu cử, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối các tổ chức bầu cử, nơi niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử, danh sách cử tri và hòm phiếu.

Báo cáo cho biết, cho đến nay, tình hình an ninh trật tự tại các địa phương được đảm bảo an toàn, ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Ban Thường trực UB MTTQ TP cũng đã xây dựng kế hoạch và lịch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời hướng dẫn Ban thường trực UB MTTQ các xã, phường xây dựng kế hoạch, lịch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho ứng cử viên đại biểu HĐND xã, phường tại các khu vực bỏ phiếu...

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được chuẩn bị chu đáo, triển khai có hiệu quả. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng thông qua các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như hội nghị, văn hóa nghệ thuật, áp phích, tranh cổ động...

Sau khi đi kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu bầu cử, tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đánh giá TP. Hà Giang đã vào cuộc với trách nhiệm rất cao, đảm bảo tiến hành đúng tiến độ và chất lượng trong công tác tổ chức bầu cử. Đã thực hiện tốt về việc quán triệt triển khai các chỉ thị về bầu cử, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Đặc biệt, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo, việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử cần đảm bảo tốt nhất, đặc biệt cần quan tâm thực hiện quyền dân chủ, công bằng, bình đẳng, khách quan.

Nhấn mạnh sự bình đẳng trong hoạt động tuyên truyền, Bộ trưởng nói: “Không phân biệt ứng cử viên có chức to hay không đảm nhiệm chức vụ, không phân biệt ứng cử viên tự ứng cử hay được giới thiệu đề cử”.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai trong công tác tuyên truyền, các chỉ thị văn bản của các cấp về bầu cử. Phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, để nhân dân tham gia đầy đủ, bình đẳng, dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, tiếp tục kiện toàn, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử, chỉ đạo công an, quân sự của địa phương tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn các nơi bầu cử, bảo vệ nơi niêm yết danh sách, hòm phiếu, quá trình bỏ phiếu, vận chuyển phiếu, kiểm phiếu...

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhắc TP cần quan tâm các hoạt động khác trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử như chăm lo đời sống vật chất người dân trên địa bàn, không vì công tác bầu cử mà quên các công việc quan trọng khác.

Một số hình ảnh về Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Giang:

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn kiểm tra bảng thông tin ngoài trời.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra hòm phiếu
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu
Đoàn kiểm tra các trang tài liệu.

 

Đại diện Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Giang.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet