Công bố các loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước

Khánh Chi

Từ ngày 1-10-2017, Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại chính thức có hiệu lực.

Theo nghị định, chỉ thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.

Tại nghị định đã công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước độc quyền hoạt động thương mại gồm: Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; Sản xuất vàng miếng; Phát hành xổ số kiến thiết; Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế); In, đúc tiền; Phát hành tem bưu chính Việt Nam; Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia...

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet