Công bố các sách tư liệu có giá trị về Ngày Toàn quốc kháng chiến

Việt Hùng

Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 15-12 tại Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Lễ công bố sách xuất bản quý IV năm 2016.

Trong đó, cuốn sách “Toàn quốc kháng chiến – Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19/12/1946 – 19/12/2016) là tập hợp các bài viết, báo cáo tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Toàn quốc kháng chiến – Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử” vừa được tổ chức.

Bìa cuốn sách “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập,
tự do và bài học lịch sử (19/12/1946 – 19/12/2016).

Mỗi bài viết trong cuốn sách là một công trình khoa học độc lập, căn cứ vào những nguồn sử liệu khác nhau viết về các chủ đề khác nhau. Nội dung cuốn sách phản ánh khá toàn diện và sâu sắc sự kiện toàn quốc kháng chiến – cuộc tổng giao chiến đầu tiên của chiến tranh cách mạng Việt Nam, diễn ra đồng loạt trên các đô thị Bắc vĩ tuyến 16,  với sự phối hợp hiệp lực của quân và dân cả nước, kiều bào ta ở Thái Lan – Lào – Campuchia đã giành được thắng lợi đầu tiên rất quan trọng. Nội dung cuốn sách thực sự góp phần vào tuyên truyền yêu nước và cách mạng, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đại đoàn kết… cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Dịp này NXB Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã xuất bản bộ sách “Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử” (10 tập) được chỉnh sửa, bổ sung một khối lượng lớn các tư liệu, sự kiện trong 10 năm qua. Hơn 10.000 sự kiện của 10 tập sách được sưu tầm, chắt lọc, thẩm định từ nhiều tài liệu lưu trữ phong phú, đa dạng và tin cậy. Nguồn tư liệu chính để biên soạn bộ sách này là những trước tác, văn kiện của Đảng và Nhà nước, các hoạt động và những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã được trình bày trong bộ “Hồ Chí Minh Toàn tập” (15 tập) năm 2011. 

Đặc biệt, một số tư liệu quí đã được khai thác từ những nguồn tư liệu lưu trữ nước ngoài như: Nga (Liên Xô cũ), Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia… trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện các chuyến thăm cấp nhà nước tại các quốc gia này. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet