Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 hôm nay 28/1

NK

Sáng nay, 28/1, kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa 12 sẽ được báo cáo tại phiên bế mạc Đại hội Đảng 12 tại hội trường Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có cuộc họp báo ra mắt ngay sau đó.


Trong phiên bế mạc, Đại hội sẽ báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội 12 của Đảng cũng sẽ được trình bày.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết sẽ ra mắt. Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 phát biểu ý kiến.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Xem trực tiếp Bế mạc Đại hội Đảng 12 trên VTV1 để nghe danh sách nhân dự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa 12.

>> Danh sách Bộ Chính trị khóa 12 có chính thức 19 đồng chí

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet