Công bố điểm trúng tuyển tạm thời của ĐH Kinh tế Quốc dân

Hải Ngọc

ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển tạm thời đối với các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Ngành Kinh tế (D310101) của ĐH Kinh tế Quốc dân đã đủ chỉ tiêu.

Theo thống kê mới nhất, có gần 4.000 thí sinh đăng ký NV1 vào 23 ngành đạo tạo của ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong số gần 4.000 thí sinh đăng ký xét tuyển thì có gần 3.000 thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường này. Tổng chỉ tiêu của ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay là 4.800 thi sinh.

Bảng kết quả tuyển sinh theo ngành đợt 1.

Từ bảng thống kê kết quả tuyển sinh theo ngành đợt 1 của trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho thấy ngành Kinh tế (D310101) của trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã đủ chỉ tiêu. Trong khi đó, ngành Thống kê kinh tế (D110105) mới có 42 thí sinh trúng tuyển tạm thời/120 chỉ tiêu và ngưỡng điểm là 19,75.

Ngành có thí sinh trúng tuyển ít nhất là nhành Kinh tế nông nghiệp (D620115) với 90 chỉ tiêu nhưng xét tuyển mới được 13 thí sinh. Ngưỡng điểm trúng tuyển vào ngành này là 18 điểm.

Môt số điểm lưu ý thí sinh

Các thông tin về kết quả tuyển sinh theo ngành, danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời, danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển được tính toán trên cơ sở các thí sinh đã đăng ký xét tuyển, rút hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 đến ngày cập nhật số liệu có ghi trên file .

Các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.

FILE có tên “Kết quả tuyển sinh theo ngành đợt 1”  có nội dung: Tên từng ngành học, chỉ tiêu của ngành học, tổng số thí sinh trúng tuyển tạm thời, điểm trúng tuyển tạm thời của ngành học. Trong tổng số thí sinh trúng tuyển có số thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (ngành 1), nguyện vọng 2, 3 và nguyện vọng 4. Chênh lệch giữa chỉ tiêu xét tuyển và tổng số thí sinh trúng tuyển tạm thời là số thí sinh cần lấy thêm.

FILE có tên “Danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời” cho biết danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời tính đến ngày cập nhật số liệu. Trên file có điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và điểm khuyến khích, tổng điểm xét tuyển. Một thông tin quan trọng là nguyện vọng mà thí sinh trúng tuyển. Danh sách này sẽ thay đổi khi cập nhật số liệu đăng ký xét tuyển mới.   

FILE “Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển”: tập hợp các ngành và các thí sinh đăng ký, bất kể là nguyện vọng 1, 2, 3 hay nguyện vọng 4. Danh sách thí sinh xếp theo điểm thứ tự từ cao xuống thấp. Tên một thí sinh có thể lặp lại ở 4 ngành.

Do đó danh sách này dài gần bằng tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (4 nguyện vọng). Với một ngành cụ thể, chẳng hạn ngành Thống kê kinh tế (D110105) có chỉ tiêu là 120, nếu có thí sinh có thứ hạng 130, thì thí sinh này chưa chắc đã trượt. Lý do là có thể trong 120 thí sinh đầu tiên, có nhiều thí sinh đã đỗ các nguyện vọng khác. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet