Công bố dự thảo Hệ thống môn học trong chương trình GDPT tổng thể

Hoàng Thanh

Chiều nay (12/4) Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo về Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
Quang cảnh buổi họp báo công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Theo đó, hệ thống môn học trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được chia ra thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc.

Trong đó, môn học bắt buộc là môn học mà mọi học sinh đều phải học.

Môn học bắt buộc có phân hóa là môn học mà nội dung được thiết kế thành các chủ đề hoặc học phần (môđun), trong đó một số chủ đề hoặc học phần là bắt buộc đối với tất cả học sinh, một số chủ đề hoặc học phần được tự chọn tùy theo nguyện vọng của học sinh và điều kiện đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Môn học tự chọn là môn học không bắt buộc, được học sinh tự nguyện lựa chọn, phù hợp với nguyện vọng, sở trường và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Môn học tự chọn bắt buộc: là môn học mà học sinh bắt buộc phải lựa chọn trong số các môn học định hướng nghề nghiệp ở lớp 11, lớp 12 theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông.

Các môn học ở tiểu học:

Các môn học bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên, Tìm hiểu công nghệ.

Các môn học bắt buộc có phân hóa: Thế giới công nghệ, Tìm hiểu tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, ở cấp tiểu học còn có hoạt động Tự học có hướng dẫn (tự học trên lớp của học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày, có sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên).

Các môn học bậc trung học cơ sở

Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý.

Các môn học bắt buộc có phân hóa: Tin học, Công nghệ và Hướng nghiệp, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Các môn học ở trung học phổ thông

Đối với chương trình lớp 10

Dự thảo chương trình mới xác định lớp 10 là lớp dự hướng nghề nghiệp.

Các môn học bao gồm:

Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Thiết kế và Công nghệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh

Các môn học bắt buộc có phân hóa: Tin học, Giáo dục thể chất, Hoạt động nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Với chương trình lớp 11 và lớp 12:

Các môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Các môn học tự chọn bắt buộc: Học sinh chọn 3 môn và 1 chuyên đề học tập trong số các môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý, Vật lý,Hóa học, Sinh học, Khoa học máy tính, Tin học ứng dụng, Thiết kế và

Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Chuyên đề học tập.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

 GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên chương trình GDPT tổng thể mới

Ngoài ra, tại buổi họp báo, GS Nguyễn Minh Thuyết – Tổng chủ biên chương trình GDPT tổng thể mới cho biết về công tác đào tạo giáo viên phù hợp với chương trình mới này: “KHTN là bộ môn tích hợp liên môn giống như tích hợp Lịch Sử, Địa lý. Tích hợp như vậy, trong giai đoạn trước mắt, giáo viên môn nào vẫn dạy nội dung môn ấy. Giáo viên được tập huấn và dạy được cả môn tích hợp thì dạy tích hợp.

Ở một số nước, đào tạo giáo viên theo hình thức nhiều môn chứ không đơn môn như ở Việt Nam hiện nay. Bộ đã chỉ đạo các trường sư phạm nâng cao chất lương đào tạo, đổi mới giáo viên phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Về việc tạo động lực cho giáo viên, ngành giáo dục sẽ tìm ra biện pháp tạo động lực cho họ. Hiện nay Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã giao các cơ quan xây dựng lộ trình xét tốt nghiệp THPT khi chương trình GDPT tổng thể áp dụng cho chương trình phổ thông.

Còn từ giờ đến năm 2020 vẫn áp dụng thi tốt nghiệp”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet