Công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa 14

Tuấn Minh

Chiều ngày 9/6, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Tham dự họp báo có ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia; ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Phó chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Mở đầu chương trình họp báo, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.

Theo đó, nghị quyết phê chuẩn công bố danh sách 496 người trúng cử Quốc hội khóa 14 có danh sách kèm theo.

Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa 14.

Trao đổi thêm về kết quả bầu cử, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đạt 99,35%. Nhìn chung tỉ lệ bỏ phiếu cao trong đó có nhiều tỉnh đạt tỉ lệ rất cao như Thừa Thiên-Huế, Yên Bái, Lai Châu...

Theo ông Trần Văn Túy, tổng số người ứng cử ĐBQH khóa XIV là 870 người, tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22/5/2016 và bầu cử bổ sung ngày 29/5/2016 ở thành phố Cần Thơ là 496 người (thiếu 4 đại biểu so với tổng số 500 đại biểu được bầu).

Trong số các ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, có 15 ứng cử viên không trúng cử ở các địa phương. Cụ thể, có 7/14 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về TP.HCM không trúng cử. Con số này ở Hà Nội là 4 người trong số 13 ứng cử viên được Trung ương giới thiệu (4/13), Đồng Tháp (1/3), Phú Yên (1/2), Trà Vinh (1/2), Sóc Trăng (1/2).

Về cơ cấu kết hợp, có 86 người là dân tộc thiểu số (thiếu 4 so với dự kiến), phụ nữ là 133 người (thiếu 17 người so dự kiến), người ngoài Đảng 21 người (giảm 4,2% so với khóa XIII), trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) đạt 14,30% (cao hơn 21 người so dự kiến), tái cử 160 người (đúng dự kiến), đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu 317 người (đạt 63,9%), tự ứng cử trúng 2 người (giảm 0,4% so với khóa XIII), trình độ trên đại học 310 người (chiếm 62,50%), đại học 180 người (36,30%), dưới đại học 6 người..../.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet