Công chức TP.HCM sẽ có thu nhập cao nhất cả nước?

Nguyễn Tuân

Theo tờ trình về cơ chế đặc thù cho TP.HCM, HĐND TP.HCM được quyền quyết định chi trả mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

Theo dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh, thành phố được thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đất đai; quản lý đầu tư; quản lý tài chính - ngân sách; cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý.

Nên thống nhất theo quy định chung

Theo dự thảo Nghị quyết, về cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP. Hồ Chí Minh quản lý, HĐND thành phố quyết định chi trả mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

Tham gia thảo luận ở Tổ sáng 14/11 về dự thảo Nghị quyết này, Đại biểu Nguyễn Trường Giang (đoàn Đắk Nông), cho rằng cần làm rõ và có sự thống nhất chung của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên toàn quốc. Báo cáo đánh giá năng suất lao động của cán bộ công chức, viên chức TP.HCM cho thấy, hiện nay năng suất lao động của TP.HCM cao gấp 2,7 lần cả nước, năng suất lao động của cán bộ công chức cao gấp 1,5 lần cả nước.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang bày tỏ nghi ngờ vì đánh giá này không có tiêu chí rõ ràng, cụ thể. Nhưng ông cũng cho rằng địa bàn TP.HCM chắc chắn công việc nhiều hơn. Do đó, dù đề nghị lương là phải thống nhất với quy định chung của cả nước, nhưng ông Giang cho rằng có thể quy định mức phụ cấp hoặc thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của thành phố.

Tuy nhiên, nếu thực hiện chính sách này sẽ vướng ở chỗ TP.HCM không chỉ có cán bộ công chức của thành phố mà còn có những ngành dọc như Thuế, Hải quan,… cũng đóng trên địa bàn.

“Mức thu nhập của họ sẽ như thế nào cũng cần có sự cân đối, đảm bảo chính sách chung đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức,” Đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông.

Về cơ chế đặc thù trong quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, Chính phủ kiến nghị giao cho TP. HCM được thực hiện thí điểm đối với Luật thuế tài sản; tăng thuế suất đối với các sắc thuế khác (trừ thu từ hoạt động xuất nhập khẩu); tăng mức phí, lệ phí; ban hành chính sách thu phí, lệ phí mới.

Về quản lý đất đai, Chính phủ đề nghị thí điểm giao HĐND TP. Hồ Chí Minh được quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên, thay vì chờ đợi phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ như hiện nay.

Một số cơ chế tài chính đặc thù, nói là không ảnh hưởng đến cân đối chung của ngân sách Trung ương cũng không đúng, nhưng một nguyên tắc rất quan trọng là không được ảnh hưởng lớn đến cân đối chung của ngân sách Trung ương”, Đại biểu Nguyễn Trường Giang nói.

Xuất phát từ nguyên tắc đó, Đại biểu Giang đề nghị nếu giao cho thành phố toàn quyền đối với chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 10 ha trở lên có thể sẽ lên tới gần 500 ha, sát mức giới hạn 500 ha theo quy định thuộc quyền hạn của Quốc hội.

Tôi đề nghị phải có giới hạn, không thể từ 10 ha mà lên tới 499 ha được. Đề nghị giới hạn có thể tới 50 ha hoặc 100 ha. Không giao toàn bộ thẩm quyền quyết định mục đích chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp cho HĐND thành phố”.

Liên quan đến việc cho áp dụng tăng mức thuế, phí, Đại biểu Giang cho rằng nếu quy định như trên rất khó cho thành phố Hồ Chí Minh vì đồng nghĩa với việc các loại thuế, phí chỉ có tăng mà không có giảm. Do đó, đề nghị thí điểm cho TP. HCM quyền điều chỉnh, có thể tăng hoặc giảm.

Các ĐBQH thảo luận ở Tổ về dự thảo Nghị quyết.

Vẫn có thể ảnh hưởng đến Ngân sách trung ương

Dự thảo quy định ngân sách thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước do UBND TP. Hồ Chí Minh quản lý, và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu. Số tiền thu được từ cổ phần hóa các DNNN là 20.000 tỷ đồng, do đó Quốc hội sẽ không phân bổ trong vốn đầu tư công trung hạn 18.800 tỷ đồng cho thành phố.

Tuy nhiên, báo cáo của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đề nghị do 18.800 tỷ đồng đó là bổ sung vào dự án chống ngập và 2 bệnh viện của TP.HCM, đây là các dự án cấp bách, nên kiến nghị vẫn bố trí 18.800 tỷ đồng và vẫn cho phép thành phố giữ lại 20.000 tỷ đồng (dự kiến) từ cổ phần hóa DNNN.

Trong khi đó, phương án của Chính phủ là không bố trí cho TP. HCM 18.800 tỷ đồng và thành phố có quyền giữ lại toàn bộ 20.000 tỷ đồng (dự kiến) từ cổ phần hóa doanh nghiệp để thực hiện 3 dự án trên, nếu dư ra có thể đầu tư cho các công trình khác.

Dự thảo cũng đề xuất ngân sách thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản nhà nước gắn với tài sản trên đất theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn Thành phố (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh).

Theo quy định hiện hành, tiền bán tài sản nhà nước trên địa bàn TP.HCM thuộc về ngân sách Trung ương, Đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng cần làm rõ nếu giữ lại 50% có ảnh hưởng đến cân đối chung của ngân sách Trung ương hay không. Cùng với đó, việc cho phép thành phố giữ lại 20.000 tỷ đồng (dự kiến) từ cổ phần hóa, nhưng vẫn cấp 18.800 tỷ đồng cho các dự án cấp bách có thể ảnh hưởng đến ngân sách Trung ương trong trung và dài hạn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet