Công đoàn TT&TT Việt Nam chính thức ra mắt

Bình Minh

Công đoàn TT&TT Việt Nam vừa chính thức ra mắt chiều nay, 28/5, tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây và Bộ TT&TT hiện nay.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Lễ ra mắt Công đoàn TT&TT Việt Nam là sự kiện đánh dấu một bước chuyển đổi quan trọng của Công đoàn Bưu điện Việt Nam với bề dày 68 năm xây dựng và phát triển trong việc tập hợp lực lượng cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn ngành Bưu điện trước đây và ngành TT&TT ngày nay, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong giai đoạn phát triển mới”.

Được thành lập ngày 30/8/1947, với 1.460 đoàn viên thuộc 17 tổ chức công đoàn trực thuộc, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cùng sự phát triển của ngành, để đến ngày hôm nay, thời điểm Công đoàn TT&TT Việt Nam làm lễ ra mắt chính thức, đã có gần 9 vạn đoàn viên với 5 công đoàn cấp trên cơ sở, 223 công đoàn trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở đóng trên địa bàn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

"Trong giai đoạn hiện nay, ngành TT&TT đang cùng cả nước thực hiện tái cơ cấu về tổ chức và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, vai trò của các tổ chức công đoàn trong ngành càng đặc biệt quan trọng trong việc tìm hiểu tâm tư, tình cảm và vận động, động viên người lao động tại các đơn vị, để họ thấy được những lợi ích của việc đổi mới, quyết tâm cùng doanh nghiệp thực hiện tốt quá trình tái cấu trúc tại từng đơn vị nói riêng và toàn ngành TT&TT nói chung", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lưu ý.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Lễ ra mắt Công đoàn TT&TT Việt Nam. Ảnh: B.M.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò là Công đoàn ngành, Công đoàn TT&TT Việt Nam cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức và người lao động, nâng cao nhận thức của người lao động về thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Bộ. 

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, của từng đơn vị cơ sở; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản. 

Thông qua các phong trào và hoạt động Công đoàn để làm cầu nối, tạo mối quan hệ phối hợp giữa các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong Bộ, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT trong thời gian tới.

 

Công đoàn ngành TT&TT Việt Nam bao gồm Công đoàn Bưu điện Việt Nam trước đây, Công đoàn của các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Công đoàn của các doanh nghiệp TT&TT. 

Ông Chu Văn Bình là Chủ tịch, các ông Trần Vũ Hà và Trần Văn Sỹ là Phó Chủ tịch Công đoàn ngành TT&TT khóa XIV nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Hai là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 12/10/2011 của Bộ TT&TT về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 81/CT-BTTTT ngày 22/1/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

 

Ba là tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Bưu điện Việt Nam (nay là Công đoàn TT&TT), bổ sung các nội dung chương trình kế hoạch công tác, hoạt động công đoàn năm 2015 đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn TT&TT Việt Nam đúng theo các quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và thực tế của ngành TT&TT. Hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước và của ngành trong năm 2015.

Bốn là khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn lại hệ thống công đoàn trong ngành TT&TT, phù hợp với mô hình tổ chức mới của Công đoàn TT&TT Việt Nam để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Chia vui với Công đoàn TT&TT Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Tổng Liên đoàn luôn ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ để đưa hoạt động Công đoàn ngành TT&TT đạt kết quả tốt nhất. Tin rằng Công đoàn TT&TT sẽ tiếp tục phát triển, đạt hiệu quả cao hơn, tích cực hơn trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet