Công nhận huyện Thống Nhất, Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới

N.K

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Đến nay, huyện Thống Nhất đã có 9/10 xã (đạt 90%) được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã chỉ đạo và tích cực đầu tư phát triển sản xuất, vận động nhân dân bỏ vốn đầu tư cải tiến công nghệ giống và tưới tiêu, chuyển dịch cơ cấu, mở rộng quy mô diện tích một số cây trồng có giá trị cao như tiêu, bưởi, chôm chôm, rau, bắp..., giảm những loại kém hiệu quả như điều, chuối, mít....

Toàn huyện đã định hình 13 vùng cây trồng chủ lực, hơn 20 khu chăn nuôi, 4 điểm giết mổ tập trung với 1.007 trang trại. Huyện đã tích cực vận động người dân phát triển trang trại mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, tăng sản lượng và giảm dịch bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt trên 35 triệu đồng (tăng 92,3% so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo còn 0,4% cuối năm 2014, giảm bình quân 1,82%/năm cả giai đoạn.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã công nhận huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh của tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet