Công tác Đoàn được gắn chặt chẽ với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII

Hoàng Mẫn

Thời gian qua, Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác Đoàn và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Bám sát sự chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội, sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Ban Chấp hành Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Các hoạt động này được gắn chặt chẽ với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ IV.

Bí thư Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội Đặng Quang Hải cho biết: Căn cứ vào Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều mô hình, cách làm mới với phương châm: “Công tác đoàn phải đi vào chiều sâu, thực chất gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thông qua hoạt động của Đoàn phải đóng góp được vào thành tích sản xuất kinh doanh của đơn vị, tránh bệnh thành tích, hình thức, lãng phí”. 

Đoàn Khối công nghiệp Hà Nội  đã tập trung đổi mới nội dung và hình thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới, chú trọng công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2016 là thời điểm bước đầu thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đoàn Khối đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng, đặc biệt các chương trình, kế hoạch của Đảng về công tác thanh niên tại đơn vị.
Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chủ động đề xuất với cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối quan tâm đến cơ cấu tuổi trẻ là đồng chí Bí thư Đoàn có năng lực trong cơ cấu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới. Kết quả, Đại hội Đảng bộ Khối Công nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 18 đồng chí Bí thư Đoàn được bầu vào cấp ủy cơ sở. Qua đó, tuổi trẻ Khối Công nghiệp có điều kiện góp một phần tiếng nói của mình để cùng tham gia vào các vấn đề quan trọng, cơ bản của đơn vị, gắn kết các hoạt động của Đoàn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng. 

Với đặc thù đa phần là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nên nghị quyết đại hội Đảng của các đơn vị trực thuộc Khối luôn đặt việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh là một chỉ tiêu quan trọng của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung góp sức cùng lãnh đạo đơn vị vượt qua những khó khăn, đảm bảo công ăn việc làm, an sinh xã hội thông qua triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “5 tiết kiệm” trong đó chú trọng các khâu: tiết giảm chi phí, nguyên, nhiên vật liệu, áp dụng chế độ khoán chi phí sản xuất; phương châm hoạt động của Đoàn “Chỉ xin việc không xin tiền”. Đoàn Khối chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện phong trào thi đua “4 nhất” tại các tổ máy thanh niên, công trình trọng điểm của đơn vị, từ hiệu quả của những chương trình này đã tạo được sự đồng thuận của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị vì ý nghĩa thiết thực và những giá trị lợi ích mang lại cho doanh nghiệp cũng như cho tổ chức Đoàn.

Song song với đó, hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô xây dựng nông thôn mới” do Thành đoàn Hà Nội phát động, Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội đã xây dựng đề án thực hiện các công trình thanh niên cấp khối gắn liền với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới: các công trình thanh niên “Con đường tri ân”, Công trình “Nâng cao chất lượng hệ thống thủy nông vì đồng đất quê hương”,  Công trình “Chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp”… đã và đang đem lại nhiều ý nghĩa và hiệu quả to lớn, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đề ra.
Thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, các hoạt động đoàn của Khối Công nghiệp Hà Nội đã và đang dần đi vào thực chất, được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên, đồng thời nhận được sự quan tâm ghi nhận và tạo điều kiện từ cấp ủy, ban giám đốc các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nói riêng cũng như sự ủng hộ trong toàn Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội. Đây là nhân tố kiên quyết để Đoàn Khối làm tốt việc tập hợp, đoàn kết thanh niên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đóng góp vào thành tích chung của Thành đoàn Hà Nội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet