Công tác xóa đói giảm nghèo tại Quảng Ninh: Nhà nước không thể làm thay, làm hộ

Nguyên Trung

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, công tác xóa đói, giảm nghèo là công việc vô cùng khó khăn, cần sự lâu dài và có những biện pháp thật sự hiệu quả... Tuy nhiên, Nhà nước không thể làm thay, làm hộ mà phải từ chính những người dân.

Ngày 2/11, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững và thực hiện Đề án 196 về nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện 135.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong những năm qua, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được tỉnh Quảng Ninh triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ trên tinh thần phải cải thiện rõ rệt các tiêu chí còn yếu theo quy định của Trung ương.

Từ những dự án, chương trình được triển khai cụ thể, đến nay, Quảng Ninh đã giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, đạt 72,7% kế hoạch năm, trong đó tạo việc làm mới cho 13.500 lao động, đạt 71% kế hoạch năm. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 783/1.359 hộ nghèo với số vốn đã được giải ngân trên 30 tỷ đồng.

Về kết quả triển khai thực hiện Đề án 196, trong 9 tháng đầu năm 2017, các địa phương có xã, thôn đặc biệt khó khăn đã triển khai hỗ trợ cho 3.018 hộ nghèo, với số vốn ngân sách Nhà nước trên 22 tỷ đồng, đạt trên 73% kế hoạch.

Cùng với sự hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngân hàng chính sách xã hội tại các địa phương đã triển khai vay vốn tín dụng cho các hộ nghèo để phát triển kinh tế gia đình với số vốn đạt trên 100 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ đó, dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ có 1.801 hộ thoát nghèo và 1.015 hộ thoát cận nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,69% (tương đương 9.500 hộ nghèo), vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết HĐND tỉnh.

Song song với sự hỗ trợ về vốn, các địa phương đang tích cực đầu tư cải thiện hạ tầng kinh tế - xã hội. Hiện các địa phương đang triển khai thực hiện 131/144 công trình hạ tầng thiết yếu thuộc kế hoạch năm 2017 thực hiện Đề án 196 với tổng số vốn kế hoạch giao trên 163 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được tại các địa phương; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh, công tác xóa đói, giảm nghèo là công việc vô cùng khó khăn, cần sự lâu dài và có những biện pháp thật sự hiệu quả, gắn liền với người dân. Tuy nhiên Nhà nước không thể làm thay, làm hộ mà phải từ chính những người dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, hiện nay nhận thức của người dân, thậm chí của một số cán bộ vùng khó khăn vẫn chưa thay đổi, còn ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước, không muốn thoát nghèo. Hơn nữa, Quảng Ninh còn nặng nề về vấn đề đầu tư hạ tầng, chưa tập trung cho phát triển sản xuất. Do vậy, cần phải thay đổi tư duy, cách nghĩ và cách làm để chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới (NTM) thực sự hiệu quả với người dân, đặc biệt là người dân vùng khó khăn của tỉnh.

Từ những yếu tố trên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, công tác chỉ đạo đối với chương trình giảm nghèo, xây dựng NTM phải đồng bộ từ trên xuống dưới cơ sở; triển khai đồng bộ các chương trình, đề án; đồng bộ các chính sách và đồng bộ công tác tuyên truyền.

Quan điểm chỉ đạo của Quảng Ninh là không làm thay, làm hộ mà phải bằng những cách làm cụ thể, cầm tay, chỉ việc. Địa phương nào tự nguyện đăng ký tham gia triển khai khu vườn kiểu mẫu thì nghiêm túc triển khai, làm thực chất, tuyệt đối không ép để làm theo chiếu lệ.

Cùng với đó, các địa phương cần phải nghiêm túc đánh giá những tồn tại, yếu kém trong quá trình thực hiện chương trình giảm nghèo, Đề án 196, chương trình xây dựng NTM, qua đó có những giải pháp, chỉ tiêu cụ thể để cải thiện các tiêu chí. Mỗi một sở, ngành của tỉnh phải gắn trách nhiệm với một địa phương cụ thể trong việc chỉ đạo, giúp đỡ, đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo đúng tinh thần Đề án 196, phấn đấu đến năm 2020 sẽ đưa 22 xã, 11 thôn ra khỏi diện 135.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet