Công ty con chiếm bao nhiêu phần trăm dư nợ tiêu dùng của VPBank?

Ngân Giang

Theo thông tin đăng tải trên website của mình, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/12/2016 để chuẩn bị cho việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu.

Trước mắt, VPBank sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn UpCOM, ngân hàng dự kiến sẽ niêm yết ngay trong quý 1/2017. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank cho biết, theo quy định của NHNN, đến cuối năm 2016, toàn bộ các ngân hàng sẽ phải thực hiện niêm yết cổ phiếu ít nhất là trên UpCOM, VPBank đang thực hiện các thủ tục cần thiết để tuân thủ lộ trình này. Tuy nhiên, thực tế VPBank và nhiều ngân hàng khác đã không niêm yết cổ phiếu theo đúng lộ trình.

VPBank là ngân hàng có quy mô trung bình với vốn điều lệ là 9.181 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 9/2016, tổng tài sản của ngân hàng đạt 205,7 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm; cho vay khách hàng là 129,9 tỷ đồng, tăng 11,2% so với đầu năm; lãi dự thu là 4.461 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm và chiếm 2,2% tổng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu của VPBank đến cuối tháng 9/2016 là 3,1% so với mức 2,7% vào cuối năm 2015 và tăng 0,4% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay của riêng ngân hàng mẹ vào cuối tháng 9/2016 là 101.348 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Trong đó, tại thời điểm cuối tháng 9/2016, một công ty con đang tăng trưởng nhanh của VPBank chuyên về tín dụng tiêu dùng có tổng dư nợ cho vay khách hàng là 28.598 tỷ đồng, tăng 41,5% so với đầu năm và bằng 21,9% tổng dư nợ cho vay hợp nhất của VPBank là 129.946 tỷ đồng. Mảng cho vay này đã tăng trưởng khá nhanh trong 2 năm qua.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet