Công ty của bầu Đức giải trình về khoản lỗ 750 tỷ sau khi bán đứt mảng mía đường

Phương Anh Linh

Nghiệp vụ thanh lý mảng mía đường cho Thành Thành Công đã khiến công ty nông nghiệp của bầu Đức ghi nhận thêm khoản lỗ 750 tỷ đồng vào năm tài chính 2016.

Công ty Cổ phần Quốc tế Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico; HOSE: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2017 với kết quả kinh doanh ấn tượng. Quý này HAGL Agrico đạt doanh thu 1.274 tỷ đồng, lợi nhuận 1.044 tỷ đồng.

Doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động bán cây ăn trái, mủ cao su, bán bò... Tính luỹ kế 6 tháng, HAGL Agrico đạt doanh thu 1.745 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 1.054 tỷ đồng.

Nếu như cùng kỳ năm ngoái HAGL Agrico ghi nhận khoản lỗ 680 tỷ đồng thì quý 2/2017 công ty của bầu Đức đã có khoản lãi lớn bất ngờ. Ngoài ra, báo cáo tài chính còn cho thấy có khoản lỗ hồi tố thêm 750 tỷ đồng của HAGL Agrico cho năm tài chính 2016, nâng con số lỗ từ 985 tỷ đồng lên 1.735 tỷ đồng.

HAGL Agrico cũng vừa có văn bản giải trình liên quan đến khoản lỗ hồi tố này. Theo đó, công ty nông nghiệp của bầu Đức cho rằng nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ hồi tố 750 tỷ đồng là do nghiệp vụ thanh lý mảng mía đường cho nhóm doanh nghiệp của đại gia Đặng Văn Thành.

Khoản lỗ hồi tố 750 tỷ đồng của HAGL Agrico liên quan đến nghiệp vụ thanh lý mảng mía đường cho nhóm doanh nghiệp của đại gia Đặng Văn Thành. 

Cụ thể, ngày 31/8/2016, công ty đã bàn giao các chức vụ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu cùng với quyền vận hành, quản lý kinh doanh đối với nhà máy đường, nông trường mía và các tài sản liên quan đến mảng kinh doanh này cho bên thứ ba, tức Thành Thành Công.

Công ty đã sử dụng số liệu của bảng cân đối kế toán ngày 31/8/2016, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 8 tháng kết thúc cùng ngày của nhóm công ty mía đường để hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Tuy nhiên, đến quý 2/2017, các hồ sơ pháp lý liên quan đến nghiệp vụ chuyển nhượng 100% nhóm công ty mía đường cho đối tác mới hoàn tất ngày 22/5/2017.

Theo đó, HAGL Agrico cho biết đã xem xét lại và kết luận rằng công ty chấm dứt quyền kiểm soát nhóm công ty mía đường kể từ ngày này, và quyết định điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2016. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet