Công ty của ông Đặng Thành Tâm còn nợ bao nhiêu?

Hiền Anh

Đến cuối tháng 6/2017, nợ ngắn hạn của KBC giảm mạnh 71% so với cùng kỳ, trong khi nợ dài hạn tăng mạnh 51% so với cùng kỳ.
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Tổng Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 gây thất vọng do hoãn ghi nhận một số doanh thu bất động sản trong quý 2.

Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của KBC đạt 484 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ và LNST giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ là 413 tỷ đồng. Ghi nhận doanh thu BĐS trong quý 2 chủ yếu là từ khoản lợi nhuận tài chính bất thường từ thoái vốn khỏi dự án Lotus. Trong khi đó doanh thu quý 2 chỉ đạt 49 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ và LNST quý 2 là 233 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, do hoãn ghi nhận một số doanh thu BĐS.

Cụ thể phần doanh thu còn lại của dự án Khu đô thị Phúc Ninh sẽ được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm, trong khi đó một số hợp đồng KCN lớn như hợp đồng với JA Solar Energy (90ha) và ZYF Vietnam (108 ha), một công ty sản xuất vật liệu xây dựng của Trung Quốc, vẫn tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng để kịp bàn giao và ghi nhận một phần doanh thu trong 6 tháng cuối năm nay.

KBC đặt kế hoạch doanh thu cả năm 2017 là 2,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 42% trong khi đó kế hoạch LNST là 850 tỷ đồng, tăng trưởng 20%. Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, công ty mới chỉ hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và 49% kế hoạch LNST cả năm.

Kết quả kinh doanh ở từng mảng của KBC như sau: Doanh thu từ cho thuê đất KCN là 408 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ; Doanh thu từ cho thuê nhà xưởng tăng mạnh 151%, đạt 16,4 tỷ đồng; Doanh thu từ dịch vụ đi kèm khác như điện, nước, xử lý chất thải,.. đóng góp 59,7 tỷ đồng, tăng 31%.

Theo báo cáo tài chính của KBC, đến cuối tháng 6/2017, nợ ngắn hạn của KBC giảm về mức thấp nhất trong 4 năm qua ở mức 369 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nợ dài hạn tăng mạnh lên 1,53 nghìn tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Nợ ngắn hạn chủ yếu là trái phiếu và các khoản vay sắp đáo hạn. Cụ thể, tính đến cuối tháng 6/2017, nợ dài hạn phải đáo hạn là 231 tỷ đồng, chiếm 63% tổng nợ ngắn hạn. KBC đã tái cấu trúc thành công phần lớn nợ với thời hạn dài và lãi suất thấp hơn. Trong 6 tháng đầu năm, KBC đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp mới với lãi suất coupon là 10,5%/năm và đáo hạn vào quý 4/2018. Nợ dài hạn đến hết quý 2/2017 gồm:  849 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp,  tăng 1,23 lần so với cùng kỳ; và 684 tỷ đồng nợ dài hạn, giảm 5,6% so với cùng kỳ.

Do số trái phiếu mới phát hành sẽ đáo hạn sau 1 năm nữa, chi phí lãi vay sẽ tăng trở lại trong những quý tiếp theo. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ vẫn ở mức khá thấp là 0,4 lần trong khi đó hệ số khả năng thanh toán lãi vay là 5 lần vào cuối tháng 6/2017.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cổ đông KBC đã nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2016 là 0 đồng, cổ tức cho cổ đông là 0%. Như vậy, đã nhiều năm qua cổ đông của KBC không nhận cổ tức. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet