Công ty than Thống Nhất học tập, quán triệt, triển khai NQ Đại hội lần thứ XII của Đảng

PV

Ngày 14/8/2016, Công ty than Thống Nhất - TKV (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 .

Đây là đợt sinh hoạt chính trị góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu từng cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần cách mạng để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung của nghị quyết và xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể cũng như căn cứ tình hình thực tiễn để thực hiện đúng, sáng tạo các nghị quyết do Đại hội XII của Đảng đề ra phù hợp với điều kiện của đơn vị mình…
 
Nội dung chính của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng là xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, nhiệm vụ, giải pháp và 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2016. Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng như: Tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Xây dựng Công ty ngày càng phát triển nhanh, bền vững....      

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet