Công ty Yến sào Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng

Nam Khánh

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) là 1 trong 20 doanh nghiệp được tặng Giải Vàng Chất lượng quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ vừa tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2015 cho 77 doanh nghiệp, trong đó có 20 Giải Vàng Chất lượng quốc gia và 57 Giải Bạc Chất lượng quốc gia. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) là 1 trong 20 doanh nghiệp được tặng Giải Vàng Chất lượng quốc gia.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn đạt hiệu quả cao.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước.

Được biết, năm 2014, cả nước có 65 doanh nghiệp được nhận Giải thưởng Chất lượng quốc gia, trong đó 19 doanh nghiệp nhận Giải Vàng và 46 doanh nghiệp nhận Giải Bạc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet