Coteccons đề xuất cổ tức 30%, tham vọng nới room

Hiền Anh

Gần 2 tháng kể từ ngày hoãn họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017, CTCP Coteccons (CTD) mới đây đã công bố sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 29/06 tới, đồng thời công bố tài liệu phục vụ Đại hội.

Theo đó, mục tiêu kết quả kinh doanh của CTD trong năm 2017 bao gồm 27.000 tỷ đồng doanh thu và 1.750 tỷ đồng LNST, tăng nhẹ so với mục tiêu đặt ra hồi tháng 4 (25.000 tỷ doanh thu, 1.700 tỷ đồng LNST), tương đương với mức tăng 35% và 23% so với số thực hiện năm 2016.

Đáng chú ý, mới đây Coteccons cũng đã huỷ các ngành nghề liên quan đến bất động sản trong đăng ký kinh doanh để tạo điều kiện cho việc nâng “room”, sẽ được biểu quyết trong ĐHCĐ lần này. CTD có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cho năm 2016 với tỷ lệ 50% mệnh giá, tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến chi trả trong Q3/2017. Trong khi đó, cho năm 2017, công ty đề xuất tỷ lệ cổ tức là 30% mệnh giá.

Theo chính sách khuyến khích được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm ngoái, cán bộ chủ chốt của CTD sẽ được nhận giá trị khuyến khích là 209,8 tỷ đồng, tương đương 6% LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2016 cộng với 20% lợi nhuận vượt kế hoạch. Hình thức khuyến khích là CTD sẽ phát hành 2,59 triệu cổ phiếu ESOP. Tuy nhiên, trong tài liệu Đại hội công bố, HĐQT đã đề xuất điều chỉnh phương thức khuyến khích và cụ thể sẽ trả 104 triệu đồng tiền mặt, đồng thời phát hành 1.305.000 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt với giá phát hành đề xuất là 40.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cũng đề xuất điều chỉnh chính sách khuyến khích cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt trong giai đoạn 2016-2020. Cụ thể như sau:

Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ năm hiện tại thấp hơn 75% LNST của cổ đông công ty mẹ năm trước thì không được nhận khuyến khích; Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ bằng hoặc lớn hơn 75% đến 100% LNST của cổ đông công ty mẹ năm trước thì áp dụng mức khuyến khích là 4% tính trên LNST của cổ đông công ty mẹ; Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ cao hơn năm trước và hoàn thành kế hoạch cho năm hiện tại thì áp dụng mức khuyến khích là 6% tính trên LNST của cổ đông công ty mẹ; Nếu LNST của cổ đông công ty mẹ vượt kế hoạch thì áp dụng mức khuyến khích là 8% tính trên LNST của cổ đông công ty mẹ. Hình thức khuyến khích sẽ là phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt và/hoặc thưởng bằng tiền mặt.

CTD cũng xin ý kiến cổ đông phê duyệt đề xuất nới room từ 49% lên 60%. HĐQT đươc ủy quyền lựa chọn thời gian thực hiện cũng như các quy trình liên quan để nới room. Room còn trống hiện là 3,77%, tương đương 2,9 triệu cổ phiếu.

Tính từ đầu năm tới nay, CTD liên tiếp công bố trúng thầu các công trình lớn, trong đó có các dự án của Vingroup như Vinhomes Skylake (1.260 tỷ đồng), một phần của dự án Vinhomes Green Bay (1.250 tỷ đồng) và Vinhomes Imperia Hải Phòng (700 tỷ đồng). Trong tháng 5, Coteccons cũng đã ký hợp đồng D&B với Tập đoàn Hoà Phát xây dựng tổ hợp sản xuất thép Dung Quất tại Quảng Ngãi. Dự án thép 2 tỷ đô của Hòa Phát sẽ thi công trong 2 năm, ước tính vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng lên tới 15.000 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet