Cử tri Hà Nội thắc mắc hiện tượng “nhiều nhà thầu TQ thắng thầu”

Hồng Chuyên

Chiều qua (29/6), tại hội nghị tiếp xúc cử tri tổ bầu cử số 8 (Sơn Tây, Hà Nội), đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã báo về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Trong báo cáo do Đại biểu Quốc hội Chu Sơn Hà (Phó trưởng Đoàn  ĐBQH TP. Hà Nội) trình bày, nhiều cử tri đã thắc mắc về hiện tượng có nhiều nhà thầu Trung Quốc trúng thầu các dự án của Việt Nam. Các cử tri đặt câu hỏi: Phải chăng là do cơ chế chính sách của ta còn thiếu chặt chẽ, đồng thời có biểu hiện của lợi ích nhóm làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia?

Một công trình do Nhà thầu Trung Quốc thi công (Ảnh: Lao Động)

Ông Chu Sơn Hà cho biết, về vấn đề này, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã trả lời tại công văn số 2381/UBKT13 ngày 13/3/2015 rằng: Luật Đấu thầu (2013) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 (10/2013), trong đó có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng chặt chẽ, minh bạch, nhằm khắc phục tình trạng tiêu cực, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp câu kết, thông đồng đấu thầu.

Luật này cũng đã cụ thể hóa hơn các quy trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với từng trường hợp cụ thể. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu trong luật đã quy định rõ theo từng lĩnh vực cụ thể như lựa chọn nhà thầu (dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây đắp, hỗn hợp), lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Luật cũng bổ sung thêm một số phương pháp mới trong đánh giá hồ sơ dự thầu, đồng thời khắc phục tình trạng bỏ thầu giá thấp nhưng không đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu đã bổ sung quy định về yêu cầu giám sát của cộng đồng trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng; bổ sung trách nhiệm về giám sát của người có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu; quy định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với từng hoạt động trong quá trình đấu thầu để có cơ sở quy định chế tài xử lý các hành vi vi phạm tương ứng.

Thêm vào đó, về xử lý vi phạm pháp luật trong đấu thầu, Luật đã bổ sung một số hành vi bị cấm; quy định thêm biện pháp xử phạt đối với cá nhân được giao trách nhiệm xử phạt nhưng không tuân thủ quy định. Các biện pháp phạt bổ sung cũng đã được cụ thể hóa trong luật, bao gồm đăng tải công khai các tổ chức cá nhân vi phạm trên báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác; bồi thường thiệt hại theo quy định….

Đối với những hành vi bị cấm trong đấu thầu là chuyển nhượng thầu (khoản 8 điều 89 Luật Đấu thầu) mà giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỉ đồng đã ký kết (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết; cấm chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng…

Ngoài ra, Luật Đấu thầu cũng quy định rõ về các biện pháp bảo đảm dự thầu tại Điều 11, đảm bảo thực hiện hợp đồng tại Điều 66 và Điều 72 để đảm bảo trách nhiệm dự thầu.

Theo quan điểm của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, những vấn đề thắc mắc về mặt chính sách đã được sửa đổi và thể hiện đầy đủ trong Luật Đấu thầu đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 (10/2013). Tuy nhiên, Uỷ ban Kinh tế cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét vấn đề mà cử tri nêu và đề xuất khi Quốc hội thảo luận về Chương trình giám sát trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet