Cử tri kiến nghị tập trung đầu tư các dự án phục vụ kinh tế biển

Hồng Chuyên

Cử tri kiến nghị: Chính phủ tập trung ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm tại một số đảo, trung tâm nghề cá lớn; đầu tư xây dựng đồng bộ cảng cá, bến cá, khu neo đậu...

Trong báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII của UBTV Quốc hội, do Trưởng Ban dân nguyện Quốc hội trình bày, đã ghi nhận kiến nghị của cử tri cả nước xung quanh vấn đề phát triển kinh tế biển, góp phần bảo vệ chủ quyền.

Âu tàu Lý Sơn

Báo cáo cho biết: Cử tri cả nước kiến nghị Chính phủ tập trung ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm tại một số đảo, trung tâm nghề cá lớn; đầu tư xây dựng đồng bộ cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão, nạo vét luồng lạch; có chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các tàu từ công suất nhỏ đến công suất lớn. Tăng cường điều tra đánh giá trữ lượng nguồn lợi hải sản, điều hành sản xuất khai thác hải sản hợp lý trên cơ sở xem xét tổ chức lại sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân thành lập các đội tàu đánh bắt xa bờ; có chính sách tạo nguồn nhân lực về khai thác hải sản từ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đến đào tạo nghề cho người lao động, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét kiến nghị của cử tri, rà soát, đánh giá lại các quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản; trong đó, xem xét nâng mức hỗ trợ, thời hạn cho vay đối với ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ; thực hiện tín dụng ưu đãi đối với các chủ tàu cá đã có tàu công suất 400 CV trở lên, chủ tàu đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ vỏ vật liệu mới; nghiên cứu, hoàn thiện thiết kế mẫu tàu vỏ thép phù hợp với ngư trường, phong tục tập quán đánh bắt của người dân; xem xét có chính sách bảo hiểm đối với các thành viên của nghiệp đoàn nghề cá tham gia hoạt động khai thác hải sản, làm dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ... để sửa đổi bổ sung cho phù hợp, nhằm tiếp tục giải quyết khó khăn cho ngư dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet