Cục Báo chí mời chào giá dịch vụ phòng nghỉ

P.V

Cục Báo chí đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ phòng nghỉ phục vụ đoàn nhà báo Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ 20-30/9/2015.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tham gia báo giá cung cấp dịch vụ cho các gói thầu với yêu cầu dịch vụ cụ thể như sau:

Gói thầu 1: “Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho đoàn nhà báo Lào thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh”:

Thời gian: Từ ngày 20/9 đến ngày 24/9/2015.

Số phòng nghỉ: 12 phòng, bao gồm 01 phòng VIP, 9 phòng đơn Deluxe và 2 phòng đơn Standard.

Gói thầu 2: “Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho đoàn nhà báo Lào thăm và làm việc tại Hạ Long”:

Thời gian: Từ ngày 25/9 đến ngày 26/9/2015.

Số phòng nghỉ: 12 phòng, bao gồm 01 phòng VIP, 9 phòng đơn Deluxe và 2 phòng đơn Standard.

Gói thầu 3: “Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ cho đoàn nhà báo Lào thăm và làm việc tại Hà Nội”:

Thời gian: Ngày 24/9, từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2015.

Số phòng: 10 phòng bao gồm 01 phòng VIP và 09 phòng đơn Deluxe.

Đề nghị quý cơ quan có nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ trên gửi báo giá chào hàng tới Cục Báo chí từ ngày 14/9/2015 đến ngày 18/9/2015. Sau thời hạn trên Cục Báo chí sẽ không xem xét báo giá tham gia chào hàng.

Báo giá phải bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

Báo giá được gửi về phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ và Hợp tác Quốc tế, Cục Báo chí trước 8h00 ngày 18/9/2015.

Địa chỉ: 92C, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043 944 6295.

Sau khi xem xét các báo giá, Cục Báo chí sẽ thông báo đến công ty trúng thầu. Cục Báo chí sẽ tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với công ty trúng thầu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet