Cục Chính trị- Bộ Tư lệnh Hải quân ra sách về Hoàng Sa, Trường Sa và DK1

Hồng Chuyên

Cuốn sách mang tên "Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực thềm lục địa phía Nam (DK1)" là tư liệu quý giá do chính những người trực tiếp gìn giữ biển, đảo cung cấp.

Cuốn sách được biên soạn bởi Cục Chính trị Hải quân sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam, về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường  Sa, và các nhà giàn DK1 nằm trong khu vực thềm lục địa phía Nam, đồng thời cũng giới thiệu một số hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ các quyền của Việt Nam ở khu vực biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong thời gian gần đây.

Bìa sách "Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường  Sa  và khu vực thềm lục địa phía Nam (DK1)"

Thông qua cuốn sách, các tác giả mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về các quyền của Việt Nam trên Biển Đông, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và mọi người dân Việt Nam hướng về biển, đảo. Từ đó, tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.  Sách do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành, tác giả: Cục Chính Trị - Bộ Tư lệnh Hải quân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet