Cục Hàng không quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng

Nguyễn Nam

Ngày 14/7, Đảng ủy Cục hàng không Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Việc thực hiện các Nghị quyết đại hội Đảng được quán triệt phải gắn liền với công việc của từng ngành, từng lĩnh vực. Trong ảnh, các nhân viên hãng Vietnam Airlines đang làm thủ tục cho hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tham dự hội nghị có bốn điểm cầu, bao gồm: Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không Miền Bắc, Cảng vụ hàng không Miền Trung và Cảng vụ hàng không Miền Nam.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục hàng không Đinh Việt Thắng đã giới thiệu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Trung ương lần thứ 5, Khóa 12, với 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Theo ông, đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tạo ra những điều kiện thuận lợi để kinh tế phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng.

Đặc biệt các nghị quyết này đã định hướng, mở ra giai đoạn mới đối với kinh tế tư nhân. Trong khi đó nghị quyết cũng nhấn mạnh đến việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước để phát huy được vai trò then chốt trong nền kinh tế.

Tại buổi họp các đại biểu đã tập trung nắm bắt và ghi nhận các nội dung của Nghị quyết để ngay sau hội nghị sẽ tổ chức triển khai quán triệt tại Đảng bộ đơn vị mình, với những chương trình hành động phù hợp, cụ thể, mang lại kết quả thiết thực.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet