Cục Thuế Hà Nội tập trung đôn đốc thu hồi nợ thuế

H.Y

Song song với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế và giảm nợ mới phát sinh được Cục Thuế Hà Nội đặc biệt chú trọng và là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh việc thực hiện đúng và đầy đủ quy trình quản lý nợ thuế, Cục Thuế thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, luôn lắng nghe và thu thập thông tin từ phía người nộp thuế để xác định nguyên nhân nợ thuế, có giải pháp phù hợp với từng trường hợp cụ thể nhằm chia sẻ, hỗ trợ giúp người nộp thuế vượt qua khó khăn, sớm hoàn thành nghĩa vụ với NSNN. 

Theo thống kê của Cục Thuế Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2016, Cục Thuế Hà Nội đã thu được tổng số tiền nợ thuế là 10.514.475 triệu đồng.

Với sự hỗ trợ từ phía cơ quan Thuế, đại đa số người nộp thuế đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài. 

Để quản lý và thu hồi nợ thuế đối với những doanh nghiệp này, Cục Thuế đã áp dụng quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định, trong đó có đăng tải công khai danh sách các đơn vị nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Theo đó, hàng tháng Cục Thuế đã đăng công khai trên website của cơ quan Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất. 

Đến hết tháng 11/2016, Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai 11 đợt với 1.569 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.550.964 triệu đồng. Kết quả sau công khai, đã có 697 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 385.041 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, sau công khai vẫn còn một số doanh nghiệp chây ì, chưa nộp nợ thuế. Với những doanh nghiệp này, Cục Thuế đã và đang áp dụng quyết liệt các biện pháp cưỡng chế tài khoản, hóa đơn... theo quy định. Đồng thời, rà soát, tổng hợp để tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của cơ quan Thuế nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet