Cục thuế TP Hà Nội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 5 tại 32 điểm cầu

Hải Yến

Cục Thuế TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khoá 7 của Đảng tại 32 điểm cầu trên địa bàn Hà Nội.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, Đảng viên nắm được Nghị quyết của Đảng, theo Kế hoạch số 49-KH/TU của Thành ủy; Kế hoạch số 47-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thế Mạnh - Bí thư Đảng ủy, kiêm Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội, cho biết việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa 7 của Đảng đến toàn thể các lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành thuế để nắm bắt được những nội dung cơ bản của các Nghị quyết là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng Khóa XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính đột phá, giải quyết những vấn đề đường lối, thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, giải quyết nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ. 

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe báo cáo viên Văn Tiến Bằng - Trưởng phòng Báo cáo viên (Ban Tuyên Giáo Trung ương) truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết: Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Thế Mạnh đề nghị Cấp ủy các Chi cục Thuế, các Chi bộ phòng tổ chức tham mưu thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của Đảng bộ Cục Thuế và cụ thể hóa chương trình hành động của Cấp ủy mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet