Cục thuế TP.HCM tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

N.Yến

Để công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ có kết quả tốt, Đảng ủy Cục Thuế TP.HCM luôn lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Xác định giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh, trong thời gian qua, Đảng ủy Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn đề cao việc giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ. 

Được sự quan tâm, của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, Đảng ủy Cục Thuế Thành phố đã lãnh đạo các chi bộ, đảng viên, công chức hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy Cục Thuế Thành phố quan tâm đặt lên hàng đầu. Theo đó, nhiều hành động thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ được cấp trên giao.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn bám sát kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy Khối với các hình thức hoạt động phong phú đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, tình cảm của mỗi đảng viên và công chức trong đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy và các chi bộ đã duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Đảng, đảm bảo chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng chất...

Tiếp tục phát huy các kết quả trên, thời gian tới, Đảng bộ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Đồng thời, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) bằng các giải pháp thiết thực, tập trung vào phòng chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra công vụ của công chức, tránh gây phiền hà, những nhiễu, tiêu cực, từng bước xây dựng hình ảnh công chức ngành thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”.

Đặc biệt, Đảng ủy Cục Thuế sẽ đẩy mạnh triển khai sâu rộng các hoạt động thiết thực về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Song hành cùng với đó, là tuyên dương kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet