Cục Xuất bản In và Phát hành cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến mức 3

Bình Minh

3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp trên cổng thông tin điện tử https://ppdvn.gov.vn.

Hôm nay, 26/1/2016, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Ngọc Bảo ký công văn số 78 về việc đăng tải thông tin về dịch vụ công trực tuyến.

Trong công văn nêu rõ: từ ngày 11/1/2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã đăng tải thông tin và cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử https://ppdvn.gov.vn của Cục.

Giao diện Cổng thông tin điện tử https://ppdvn.gov.vn của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Cụ thể, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 3 thủ tục hành chính gồm: Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản (cho các nhà xuất bản); Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cho các cơ sở in có giấy phép hoạt động in); Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh (cho các cơ sở phát hành có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm).

Bên cạnh đó, Cục đã đăng tải công khai các thông tin gồm: Danh sách các tác phẩm, tài liệu đã được Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký xuất bản; Danh sách xuất bản phẩm đã nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành theo quy định của pháp luật; Giấy phép nhập khẩu thiết bị in (đăng tải từ ngày 2/2/2016).

 

Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet