Cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới"

M.Phương

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Ban tổ chức, nội dung cuộc thi bao gồm: Thông tin tuyên truyền giới thiệu các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, những gương tốt, tiêu biểu cho phong trào hợp tác xã, thông tin phải tích cực, tác dụng tốt cho cuộc thi. Thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể (nòng cốt là hợp tác xã) tạo hiệu ứng lan tỏa, hiệu quả cho cuộc thi. Tuyên truyền về diễn biến, tình hình tổ chức của các cụm thi, nhóm thi trên cả nước một cách kịp thời tới rộng khắp các tầng lớp nhân dân tạo hiệu ứng lan tỏa, hiệu quả cho cuộc thi.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ thông tin và truyền thông, Cục báo chí, Cục phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Chỉ đạo, hướng dẫn các  cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền về Cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" định kỳ hàng tuần, hàng tháng trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

Vụ thông tin cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, chú trọng sở dụng và phát huy lợi thế hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, hệ thống đài truyền thanh, loa truyền thanh cơ sở  và các phương tiện thông tin hiện có để tăng cường thông tin tuyên truyền về Cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" để thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa hiệu quả cho cuộc thi.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet