Cuối 2017, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi chuyển đổi mô hình hoạt động

Hiền Anh

Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Trị đang trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động, thực hiện cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập.
Quang cảnh buổi làm việc

Ông Phạm Xuân Tuyên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cho biết, Trung tâm hiện có 20 cán bộ công nhân viên. Hiện tại hiệu quả kinh doanh trong thời gian qua chưa cao, lượng giống tồn kho hàng năm lớn, kinh doanh còn thua lỗ nên đời sống cán bộ công nhân viên khó khăn, thu nhập thấp.

Chính vì vậy, Trung tâm đang trong quá trình cổ phần hoá, xin giãn nợ mua cổ phần cho cán bộ công nhân viên Trung tâm trong vòng 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ông Nguyễn Quân Chính cho biết, thực hiện theo chủ trương của Chính phủ về việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, tỉnh Quảng Trị cũng đã có những văn bản liên quan chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện chuyển đổi.

Trung tâm có đội ngũ nhiều kinh nghiệm, điều kiện để sản xuất kinh doanh, huy động vốn thuận lợi nên việc cổ phần hoá vào cuối năm nay là đúng thời điểm.

Trên tinh thần chủ trương chung của nhà nước, Trung tâm vận dụng hình thức phù hợp nhất để chuyển đổi. Về thời gian, đến 31/12/2017 sẽ xác định xong giá trị doanh nghiệp và trong năm 2018 tiến hành đại hội cổ đông.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet